KFC 超值之选午餐及茶餐日日都歎到火热价 $24 起H

2020-05-21| | 查看: 304| 评论:20

KFC 超值之选午餐及茶餐日日都歎到火热价 $24 起H

【KFC 超值之选~ 日日都歎到!】
KFC又有新餐喇!11点后有鸡扒辣汁蘑菇桶饭餐,$30就歎到!Tea Time过嚟就有厚切餐肉细桶饭茶餐,$24有饭有葡挞,真係抵食到不得了呀!仲唔快啲嚟食!?
*鸡扒辣汁蘑菇桶饭餐只限上午11时后供应
*厚切餐肉细桶饭茶餐只限星期一至五:2:15 – 6:00pm供应; 星期六﹑日及公众假期:2:30 – 5:30pm供应
*鸡扒辣汁蘑菇桶饭餐及厚切餐肉细桶饭茶餐适用于全线香港肯德基餐厅 (金马伦道﹑山东街﹑沙田马场﹑海运大厦﹑奥海城﹑香港大球场及亚洲国际博览馆及澳门分店除外)
*不适用于好味速递

#KFC超值之选 #KFC有着数 #鸡扒辣汁蘑菇桶饭餐 #厚切餐肉细桶饭茶餐


相关阅读